پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته ۲۸۴۲۹۶۶۳ (۰۲۱)
منومنو

شناسایی نسخه SQL Server


شناسایی نسخه SQL Server

با سلام خدمت کاربران  عزیز هاستینو با قسمت چهارم اموزش استفاده از پنل نمایندگی whm  با موضوع:

شناسایی نسخه SQL Server

در خدمت شما هستیم:

شناسایی نسخه SQL Server

روش تشخیص SQL Server 2008

ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2008 متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:

SELECT SERVERPROPERTY(‘productversion’), SERVERPROPERTY (‘productlevel’), SERVERPROPERTY (‘edition’)
نتایج بصورت زیر خواهد بود:

Enterprise Edition
RTM
۱۰٫۰٫۱۶۰۰٫۲۲

که نسخه محصول ۱۰٫۰۱۶۰۰٫۲۲ می باشد.
…………………………………………………………………
روش تشخیص SQL Server 2005
ابتدا توسط SQL Server Management Studio به SQL 2005 متصل شوید.
اکنون وارد بخش Transact-SQL شوید و دستور زیر را وارد کنید:
SELECT SERVERPROPERTY(‘productversion’), SERVERPROPERTY (‘productlevel’), SERVERPROPERTY (‘edition’)
نتایج بصورت زیر خواهد بود:

Enterprise Edition
RTM
۱۰٫۰٫۱۶۰۰٫۲۲

که نسخه محصول ۱۰٫۰۱۶۰۰٫۲۲ می باشد.
…………………………………………………………………

روش تشخیص SQL Server 2000

ابتدا توسط Query Analyzer به SQL 2000 متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :

SELECT SERVERPROPERTY(‘productversion’), SERVERPROPERTY (‘productlevel’), SERVERPROPERTY (‘edition’)
نتایج بصورت زیر خواهد بود:
Standard Edition
RTM (SP2)
۸٫۰۰٫۵۳۴
که نسخه محصول ۸٫۰۰٫۵۳۴ می باشد.
…………………………………………………………………

روش تشخیص SQL Server 7.0

ابتدا توسط Query Analyzer به SQL 7.0 متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :

Microsoft SQL Server 7.00 – ۷٫۰۰٫۶۲۳ (Intel X86)
Nov 27 1998 22:20:07
Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation
Desktop Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600
………………………………………………………………….

روش تشخیص SQL Server 6.5

ابتدا توسط using Isql_w به SQL 6.5 متصل شوید.
دستور زیر را وارد کنید :
SELECT @@VERSION
نتایج زیر بازگردانده میشود :
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a) Update
۶٫۵۰٫۴۷۹
SQL Server 6.5 Service Pack 5a (SP5a)
۶٫۵۰٫۴۱۶
SQL Server 6.5 Service Pack 5 (SP5)
۶٫۵۰٫۴۱۵
SQL Server 6.5 Service Pack 4 (SP4)
۶٫۵۰٫۲۸۱
SQL Server 6.5 Service Pack 3 (SP3)
۶٫۵۰٫۲۵۸
SQL Server 6.5 Service Pack 2 (SP2)
۶٫۵۰٫۲۴۰
SQL Server 6.5 Service Pack 1 (SP1)
۶٫۵۰٫۲۱۳
SQL Server 6.5 RTM
۶٫۵۰٫۲۰۱
اگر شماره نسخه بدست آمده در جدول نبود به معنی این است که SQL در حال اجرا است.

هاستینو : مرکز آموزش | بخش آموزش استفاده از whm | شناسایی نسخه SQL Server

شناسایی نسخه SQL Server | آموزش WHM | آموزش نمایندگی لینوکس | آموزش شناخت نسخه SQL SERVER | فهمیدن نسخه SQL Server | بخش آموزش هاستینو

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of

تماس: ۲۸۴۲۹۶۶۳ (۰۲۱)

sup@hostino.asia