نصب PHP بدون کنترل پنل در Centos

با سلام خدمت شما کاربران گرامی امروز میخواهیم آموزش نصب PHP بدون کنترل پنل در Centos را برای شما شرح دهیم:
در این مقاله قصد داریم برای افرادی که از کنترل پنل استفاده نمی کنند، PHP را بر روی سرور هایی کهبا سیستم عامل Centos هستند نصب کنیم.
برای این که بتوانیم PHP را نصب نمایید، ابتدا می بایست epel بر روی سرور نصب شود تا مراحل نصب آغاز شود.
برای انجام این مورد می بایست از کامند زیر استفاده نمایید:

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

برای این که بتوانید از دستور yum در موارد مختلفی استفاده نمایید و به راحتی نرم افزارها و ابزارهای مورد نیاز شما در سرور نصب شود، ابتدا می بایست yum-utils بر روی سرور نصب گردد. برای انجام آن هم از کامند زیر استفاده نمایید:

yum install yum-utils

یکی از مواردی که برای نصب PHP در سرور نیاز است، remi می باشد. حتما می بایست بر روی سرور فعال شود:

yum-config-manager --enable remi-php70   [Install PHP 7.0]

در صورتی که می خواهید PHP 7.1 و PHP 7.2 و PHP 7.3 برای شما در سرور فعال شود هم می توانید remi را برای این نسخه ها فعال نمایید:

yum-config-manager --enable remi-php71   [Install PHP 7.1]
yum-config-manager --enable remi-php72   [Install PHP 7.2]
yum-config-manager --enable remi-php73   [Install PHP 7.3]

اکنون می توانید PHP 7 را نصب نمایید. برای این که extension های مهم آن را هم بر روی سرور فعال کنیم می توانید با کامند زیر نصب را آغاز نمایید:

yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo

پس از نصب PHP می توانید با کامند زیر ورژن آن را نیز مشاهده نمایید:

php -v

در صورتی که بخواهیم نسخه PHP را تغییر دهیم، می بایست همین مراحلی که انجام شد را برای مثال با نسخه PHP 5.6 انجام دهید تا بر روی سرور شما نسخه جدید فعال شود..