نماد های هاستینو

فناوران اطلاعات هاستینو دارای نماد اعتماد 2 ستاره از وزارت صنعت و معدن و تجارت و نماد  رضایت ساماندهی ایران

درصورت لود نشدن اینماد برای نمایش اینماد هاستینو کلیک کنید