VPS چیست؟

VPS چیست؟

 
Virtual Private Serversیا سرورهای تخصصی مجازی جزء سرورهای پیشرفته با آخرین تکنولوژی مجازی سازی هستند.
پایه کار، تقسیم مجازی یک سرور قدرتمند فیزیکی به چندین سرور مجازی است به طوری که هر یک از سرورهای مجازی کاملا
مانند یک سرور فیزیکی شبکه مشاهده می شوند و با همان ساختار اولیه و اسکریپت ها ، کاربران ، پردازش ها ، سیستم فایل و … عمل می کنند.
 

اساس سرور مجازی:

 
VPS درست مانند یک سرور مستقل شبکه عمل می کند.
این سرور، پردازش ها، کاربران، فایل ها و دسترسی به Root ویژه خود را دارد.
هر سرور، دارای آدرس شبکه ، شماره پورت ، جدول ها ، *****ینگ و قوانین روتینگ ویژه است.
هر سرور مجازی ساختار و تعاریف خاص خود را برای سیستم و نرم افزارهای کاربردی دارذ.
هر سرور مجازی دارای ورژن سیستم عامل و نرم افزار ویژه است.
هر سرور مجازی قادر به حذف ،اضافه و تغییر فایل هاست به طوری که می توان نرم افزارهای کاربردی متفاوتی روی آن ها نصب کرد .
هر VPS، مستقل از دیگر سرورهای مجازی است. که هریک می توانند نرم افزارهای کاربردی خود را داشته باشند.
کاربر Root درست مانند سرور اصلی، حقوق دسترسی کامل را به سرور خود اختصاص می دهد.
این سرور ها دارای قابلیت های فراوانی برای نصب انواع نرم افزار و کاربری های متفاوت و متنوع هستند.
 
اما راه اندازی تمام امکانات روی یک سرور مجازی، به سبب اشغال منابع پردازشگر و حافظه موجب
هرز رفتن و کندی کار می شود. برای جلوگیری از هرز رفتن منابع ، از یک سری قوانین برای تخصیص منابع پیروی می شود
که بسته به نوع نرم افزارهای مورد نیاز (برای نصب و کاربری آن ها ) متفاوت هستند. با این قوانین قادر خواهیم بود بیش
از ۲۰ منبع اصلی سیستم خود را مدیریت کنیم و برای آن ها حداکثر و حداقل درنظر بگیریم.
 
مدیریت منابع به ما امکان می دهد تا حداقل حافظه RAM و CPU را برای هر VPS اختصاص دهیم. به این ترتیب
از تأثیر سرورهای مجازی دیگر کاسته می شود و سرور مجازی قادر به انجام وظایف خود به شکل نرمال خواهد بود.
همچنین مازاد منابع به سرورهایی که به منابع بیشتری احتیاج دارند، اختصاص می یابد.
سرورهای مجازی VPS فاصله ای را که بین سرورهای به اشتراک گذارده شده و سرورهای اختصاصی وجود داشت
پرکرده و دارای کلیه مزایای یک سرور اختصاصی است.
 

سرورهای مجازی یا VPS دارای پنج فایده عمده هستند :

 

قیمت:

 
سرورهای مجازی امکان داشتن سرور عملیاتی کامل را تنها با داشتن کسری از قیمت سرور مادر فراهم خواهند آورد.
یکپارچگی اطلاعات: با داشتن VPS قادر به تعریف نسخه پشتیبان از نوع Incremental روی Raid Array 5 خواهید شد.
مدیریت: ماهیت سرور مجازی به معنی امکان اعمال مدیریت روی نرم افزارهای مختلف و نصب Patchها و Update هاست .
نگران بروزرسانی بسته های نرم افزاری نباشید، زیرا توسط خود ما قابل کنترل هستند.

عملیاتی بودن:

 
سرور مجازی یا VPS کاملا عملیاتی است و مانند یک سرور مستقل عمل می کند.
استفاده مؤثر از منابع: با سرور مجازی قادر به دسترسی بر منابع مورد نیاز خواهید شد. در صورت نیاز بیشتر
می توانید به راحتی آن را مدیریت کنید و منابع لازم را به نرم افزار خود اختصاص دهید.
سرورهای مجازی چهار فایده اساسی در به اشتراک گذاری دارند:
 
 

کنترل:

 
سرور اختصاصی مجازی دسترسی Root را به شما خواهد داد، به این ترتیب امکان اعمال تغییرات را در تنظیم
و ساختار سیستم فایل خواهید داشت و قادر خواهید بود نرم افزار را نصب کنید، آن را تغییر دهید و یا حذف کنید.
در محیط به اشتراک گذاشته شده، می توانید به ساختار اعتماد کنید و بهترین کارایی را از سیستم انتظار داشته باشید.

امنیت:

 
با سرور مجازی، سیستم فایل شما قابل مشاهده توسط دیگر سرورهای مجازی نیست. در سیستم های به اشتراگ گذاری،
دیگر کاربر با دسترسی Shell ، می تواند هرکاری در محیط به اشتراک گذارده شده انجام دهد.
اما این امکان در سرور های مجازی وجود ندارند و امنیت و اختصاصی بودن اطلاعات حفظ خواهد شد.
 

ایزوله بودن:

 
در محیط های به اشتراک گذارده شده درصورت اجرای چندین اسکریپت،
امکان اختلال در کار و نقصان وجود دارد، زیرا منابع به صورت کامل ایزوله نیستند.
 

منابع:

 
در VPS شما دارای منابع کاملا ایزوله هستید و نرم افزارهای به اشتراک گذاشته شده در روند کاری سرور اشکال ایجاد نمی کند.
کارایی: در محیط به اشتراک گذاری منابع، امکان استفاده از حداکثر منابع توسط پردازشی خاص وجود دارد. این امکان ،
از قابلیت و کارایی سیستم می کاهد. در سرور اختصاصی مجازی در واقع شما ظرفیتی از منابع را برای کارهر سرور تضمین می کنید.
 
[line]

حرف پایانی

به این ترتیب امکان استفاده از آن ها در صورت نیاز وجود خواهد داشت و کارایی قربانی نوع استفاده از منابع توسط نرم افزارها نخواهد شد.
مطالب بالا ، دلایلی مستند و منطقی برای استفاده از سرور های مجازی و پیاده سازی VPS در شبکه های کامپیوتری هستند.
هرچند استفاده از سرور مستقل در ظاهر آسان تر و در صرفه جویی زمان مؤثرتر است،
وقتی به فایده های سرور مجازی و صرفه جویی در هزینه فکر کنیم، به استفاده بیش از پیش از آن تشویق خواهیم شد.

آیا به یک سرور مجازی یا vps قوی و پرسرعت نیاز دارید؟

هاستینو مرکز فروش سرور های مجازی ایران و المان
بهترین سرور های مجازی را از بهترین دیتا سنتر های دینا
با بالا ترین سرعت و کیفیت در اختیار شما میگذارد
هاستینو : فروش سرور مجازی ارزان